เรายกระดับชีวิตเเมือง

กำลังใจจากเราชาว รฟม.ให้กับชาวไทยทุกคน ปลอดภัยจากโควิดฯ

 
"ในวันที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-9 ระบาด
ทุกๆ คนต่างหวาดระแวง และวิตกกังวล
สถานการณ์และสภาพทางสังคมเปลี่ยนไป
หลายคนกำลังหาทางแก้ หลายคนกำลังป้องกัน
และหลายคนยังรอคอยความหวัง
 
รฟม. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจ
โดยขอมอบสารนี้แก่ทุกคน
เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
และประชาชน 🇹🇭 ทุกคน
ที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19
ให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าไปด้วยกัน
 
พวกเราต้องการให้เสียงปรบมือนี้
ดังกึงก้อง ส่งไปถึงทุกคน
ที่กำลังวิตกกังวล ท้อแท้ ให้มีพลังลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลสุขภาพ
ป้องกันตัวเอง และคนรอบข้าง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ขอให้ 🇹🇭 ทุกๆ คน ปลอดภัย"
 
 "Save yourself. Save our World. Far away from COVID-19" 
 
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน