รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้อง(Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากร ซึ่งโอกาสนี้ รฟม. ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้แก่โรงเรียนเทพลีลาอีกด้วย

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง