เรายกระดับชีวิตเเมือง

ขอความเห็นชอบรายงานจ้างต่อสัญญารับประกันซอฟต์แวร์และอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง