เรายกระดับชีวิตเเมือง

9 ช่องทางการรับเรื่อง/สอบถาม

 

🎯หากต้องการสอบถามข้อมูล ความคืบหน้าหรือ พบปัญหาในการดำเนินงานของ รฟม.
😃 รฟม. ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ