รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 86 ปี

     นายวัชรพล  คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 86 ปี เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดย รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกกรมท่าอากาศยานเพื่อสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย