ภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 25 กันยายน 2555
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม :
Content & Webdesign © 2011 By team consulting engineering and management co. ltd All right reserved