สรุปความคิดเห็นของประชาชนจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ และเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่สนใจ เพื่อนำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการและส่วนรวม ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนถึง 526 ท่าน ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง

    เอกสารสรุปความคิดเห็นของประชาชนจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน


เข้าพบผุ้บริหารโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ


เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี


การประชุมกลุ่มย่อย


เข้าพบผู้บริหารศาลปกครอง

 
จำนวนผู้เข้าชม :
Content & Webdesign © 2011 By team consulting engineering and management co. ltd All right reserved