โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

               เว็บไซต์โครงการ : www.mrta-blueline.com


ลักษณะโครงการ

               โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี


ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

  • รายละเอียดแนวเส้นทาง

                   ระยะทาง 13 กม. เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมดมี 10 สถานี มีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนน โครงการจะเริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล บริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค


ช่วงหัวลำโพง - บางแค

  • รายละเอียดแนวเส้นทาง

                   ระยะทาง 14 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินมีลักษณะทางวิ่งอุโมงคู่รางเดี่ยว ในช่วงหัวลำโพง - ท่าพระ ระยะทาง 5 กม. มีสถานีใต้ดินจำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ - บางแค ระยะทาง 9 กม. มีสถานียกระดับจำนวน 7 สถานี โครงการจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง เป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระราม 4 ผ่านถนนเจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย ลอดใต้แม้น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับมีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณบนเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า บางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก


วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน
หน่วย
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(บางซื่อ – ท่าพระ)
548.0
ล้านบาท
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(หัวลำโพง - บางแค)
5,352.0
ล้านบาท
ค่าก่อสร้างงานโยธา
51,670.6
ล้านบาท
ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า
22,141.0
ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา PMC (งานโยธา)
726.1
ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา CSC
1,210.0
ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา PMC (งานระบบรถไฟฟ้า)
244.4
ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา MESC
418.0
ล้านบาท
รวม
82,310.1
ล้านบาท