กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2560

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาฉันภัตตาหารเช้าและรับบิณฑบาต โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม.