ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจัดซื้อระบบ CCTV ลานจอดรถและทางเข้า-ออก อาคาร 1 รฟม. พร้อมติดตั้ง