รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่ พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. โดยมีนาย   ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. เข้าร่วมในพิธี

     ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ในเวลาต่อมาได้มีกิจกรรมประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หัวข้อสงกรานต์ 4 ภาค เพื่อส่งเสริมการแต่งกายแบบไทย โดยมีพนักงานจำนวน 740 คน เข้าร่วมกิจกรรม