รฟม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับพนักงานฝ่ายการช่างกล จำนวน 44 คน จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เข้าเยี่ยมชม และทดลองใช้งานระบบขับเคลื่อนขบวนรถจำลอง (Simulator) ณ ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการการเดินรถรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม จ.นนทบุรี ก่อนทดลองโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีคลองบางไผ่ไปยังสถานีบางซ่อน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560