การใช้งานตั๋วโดยสาร

 

 

 •      - ตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
 •      - เป็นพื้นที่ให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เป็นจุดสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
 •      - มีพนักงานประจำสถานีให้บริการ
 •      - ให้บริการออกเหรียญโดยสารและบัตรโดยสาร
  •           - เหรียญโดยสารบุคคลทั่วไป
  •           - เหรียญโดยสารเด็ก
  •           - เหรียญโดยสารผู้สูงอายุ
  •           - บัตรโดยสารที่ระลึก
  •           - บัตรโดยสารบุคคลทั่วไป
  •           - บัตรโดยสารนักเรียน นักศึกษา
  •           - บัตรโดยสารเด็ก
  •           - บัตรโดยสารผู้สูงอายุ
  •           รายละเอียดตั๋วโดยสารแต่ละประเภท
 •      - รับชำระด้วยบัตรเครดิตเมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
               พิเศษ โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารเท่านั้น