รฟม. ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก