ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช)