รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กทพ. เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 45 ปี

     นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 45 ปี โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่กองทุนสวัสดิการ กทพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ กทพ. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร