รฟม. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ มินิฟุตบอล แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน พายเรือ จักรยานหรรษา วิ่งผลัด ปาเป้า เต้นประเภททีม (Just-Dance) และกีฬาฮาเฮ ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. โดยแบ่งกลุ่มผู้บริหารและพนักงานออกเป็น 4 สี ตามโครงการรถไฟฟ้า ได้แก่ สีม่วง สีส้ม สีชมพู และสีเหลือง

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและสร้างความสามัคคีภายใน รฟม. รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ