รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่ พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธี

     ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าการ เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ในเวลาต่อมาได้มีกิจกรรมประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการแต่งกายแบบไทย โดยมีพนักงานจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม