รฟม. มอบเครื่อง AED ให้แก่โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ใน พระบรมราชูปถัมภ์ฯ

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Automated External Defibrillator (AED) ให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ