ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ลานจอดแล้วจร สถานีเคหะสมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง – สมุทรปราการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)