ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)