รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษฐ์ จ. ตรัง ทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษฐ์ จ. ตรัง จำนวน 59 คน เข้าทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีสวนจตุจักร และเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของรถไฟฟ้ามหานคร ณ สถานีหัวลำโพง เมื่อเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.