รฟม. จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม “ห้องสมุดเพื่อน้อง” นำพนักงานจิตอาสา จำนวน 45 คน ร่วมปรับปรุงห้องสมุด ซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์และทาสีโต๊ะอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  

            กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลน