รฟม. ต้อนรับคณะเยาวชนจากเทศบาลตำบลตันหยง จ. ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะเยาวชนจากเทศบาลตำบลตันหยง จ. ปัตตานี จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีสวนจตุจักร – สถานีเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562