ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)