รฟม. มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Automated External Defibrillator (AED) ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Automated External Defibrillator (AED) ให้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมี นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม