ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟ้ามหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562