รฟม. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

     คณะผู้บริหาร และพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณถนนพระสุเมรุ