โครงการไหว้พระเสริมมงคลกับ รฟม. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการไหว้พระเสริมมงคลกับ รฟม. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยนำประชาชนจากชุมชนจันทร์เกษม ชุมชนบุญเหลือ 1 ชุมชนบุญเหลือ 2 ชุมชนประชานฤมิตร ชุมชนวัดประดู่ ชุมชนวัดบางโพ ชุมชนยิ้มประยูร และชุมชนสะพานไม้ ซึ่งเป็นชุมชนในเขตบางซื่อ โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จากสถานีเตาปูนไปยังสถานีสามแยกบางใหญ่ เพื่อไปทำบุญไหว้พระเสริมมงคล ณ วัดบรมราชากาญนาภิเษก จ. นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อรณรงค์การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. และชุมชน