สัญญาเลขที่ จ(ข)17/2562 สัญญาจ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562-2564