ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพยาบาลประจำห้องพยาบาล รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)