รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยานเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 84 ปี

     นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ที่ปรึกษา รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 84 ปี โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่กองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร