กิจกรรมนวดคลายเครียด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมนวดคลายเครียด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยนำผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 คน มานวดให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 59 คน

     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. และยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการทางสายตาที่มาร่วมในกิจกรรมด้วย