รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 164 คน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในครั้งนี้ สภากาชาดไทยยังได้เปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย โดยมีผู้บริจาคดวงตาทั้งสิ้น 26 ราย อวัยวะ 26 ราย และร่างกาย 27 ราย