ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)