รฟม. จัดสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อน

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. ในการออกกำลังกายและพักผ่อน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. ให้สวยงาม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนพนักงาน รฟม. ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อน

     ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนรักรถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน รฟม. ซึ่งเวนคืนมาเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ และพนักงาน รฟม. โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน