รฟม. และ BEM อำนวยความสะดวก 2 ต่อ !! ขยายช่วงเวลาทดลอง / เปิดเพิ่มฟรี! อีก 2 สถานี

รฟม. และ BEM อำนวยความสะดวก 2 ต่อ !! ขยายช่วงเวลาทดลองใช้บริการฟรี! 5 สถานี(เดิม) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และตั้งแต่วันที่ 24 สิงหา เปิดให้ทดลองเพิ่มอีก 2 (สถานีบางไผ่ และสถานีบางหว้า)

 

------------------------------------------------------------------------------------

- ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อ ขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค จากสถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ จากเวลา 10.00 - 16.00 น. เป็นตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. โดยมีรถไฟฟ้าให้บริการ 3 ขบวน ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ) เช่นเดิม

 

- ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป รฟม.เปิดเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 2 สถานี (สถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า)โดยมีรถไฟฟ้าให้บริการระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที เวลาที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า)

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะทยอยปรับการให้บริการไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ เช่น การขยายจำนวนสถานีให้บริการ หรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานีหลักสอง โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

-------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร
สำนักผู้ว่าการ รฟม. 
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th