สัญญาเลขที่ จ(ข)16/2562 สัญญจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารจอดแล้วจร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ และสำนักงาน รฟม. 2 ชั้น อาคารบริหารศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาฯ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2564