รฟม. จัดกิจกรรมเติมความสุขในการทำงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมเติมความสุขในการทำงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 นำพนักงาน จำนวน 90 คน ไปทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ จำนวน 1,000 ต้น ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

    กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและเป็นการเรียนรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช